Ang inosenteng blonde na babae ay nagpatingin sa isang pervert na doktor sa maling pangalan


Naaalala mo ba si Emma? Ang cute at inosenteng blonde na babae mula sa isang konserbatibong komunidad ay nakaranas ng kalayaan sa unang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, nagkaroon siya ng medical appointment dahil naniniwala siyang buntis siya at gustong magpasuri. Napansin ni Dr. Mancini na hindi pa nasusuri nang maigi ang kawawang dalaga, kaya pinakiramdaman din niya ang dibdib nito para masiguradong okay ang lahat. Nang masusing tingnan ng doktor ang kanyang vulva, wala siyang nakitang anumang senyales ng pagbubuntis, kaya kinailangan niyang magsagawa ng isa pang pagsusuri: ipakipagtalik ang doktor upang makita kung Ganyan ba siya nabuntis noong una!

Ang inosenteng blonde na babae ay nagpatingin sa isang pervert na doktor sa maling pangalan

Ang inosenteng blonde na babae ay nagpatingin sa isang pervert na doktor sa maling pangalan