Inanyayahan ng sekretarya ang kanyang mga kasamahan na pumunta sa hotel


Si Mai Shirakawa ay bagong secretary kaya madali siyang masabihan kung ano ang gagawin. Bilang isang taong maraming karanasan sa pag-ibig, at bilang isang girl hunter, nakikita ko na ang babaeng ito ay isang puta. at tulad ng hula ko ay nag-imbita siya. pumunta ako sa isang hotel at lahat ng nangyari ay ganoon

Inanyayahan ng sekretarya ang kanyang mga kasamahan na pumunta sa hotel

Inanyayahan ng sekretarya ang kanyang mga kasamahan na pumunta sa hotel