Ang asawa ay bangkarota, ang masunuring asawa ay napupunta sa prostitusyon upang kumita ng pera para sa kanyang asawa


Si Morisawa Kana ay tunay na taong sakripisyo.Nagprostitusyon siya para magkaroon ng pera para mabayaran ang utang ng kanyang asawa. Hindi alam ng asawa, ang alam lang niya ay nagtatrabaho ang ate niya at nag-uuwi ng maraming pera. Isang araw, nag-book ang guro ng kanyang schedule.Pagdating niya doon, napagtanto niya ito at saglit na nagtapat ang dalawa. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik sa trabaho hanggang sa mainit… Kaya't unti-unting nagiging kakilala ng guro ang estudyanteng ito at kung ano ang susunod na mangyayari, samahan nyo kami at manood!!

Ang asawa ay bangkarota, ang masunuring asawa ay napupunta sa prostitusyon upang kumita ng pera para sa kanyang asawa

Ang asawa ay bangkarota, ang masunuring asawa ay napupunta sa prostitusyon upang kumita ng pera para sa kanyang asawa