JUL-179 PAGBABAGO NG ASAWA - 2020


Nakatira sina Mito at Yamagishi sa iisang lugar. Minsan sa isang buwan, magdaraos sila ng isang home party na magkasama at uminom ng alak at pag-uusapan ang tungkol sa buhay. Ngunit makalipas ang ilang araw, nag-away si Aika sa kanyang asawa at gusto na niyang bumalik sa bahay ng kanyang ina. Patuloy na pinayuhan siya ni Kana at hinayaan siyang manatili sa kanyang bahay para makapag-isip muli. Kasabay nito, ang asawa ni Aika ay may mataas na lagnat, si Kana ay tumuloy sa bahay ni Aika upang alagaan ang asawa ni Aika. At naantig ang kabaitan ni Kana sa asawa ni Aika at dahil sa matagal na itong hindi nagmamahal, hindi niya napigilan ang sarili at kinuha siya. Nasaksihan ito ng asawa ni Kana sa bintana, at nagpasya siyang makipagtalik kay Aika para makaganti. Hindi na siya tumigil doon, pinilit niyang makipagtalik sa kanyang asawa sa harap mismo ng kanyang mga mata, kaya't makikipagtalik din siya kay Aika sa harap ng asawang iyon para makaganti. Pero parang unti-unti na silang nahuhulog sa excitement ng pag-iibigan kaya unti-unting naging malapit ang kanilang relasyon at simula ngayon, once a month na sila mag-i-love together para mas maging close ang kanilang relasyon.. .

JUL-179 PAGBABAGO NG ASAWA - 2020

JUL-179 PAGBABAGO NG ASAWA - 2020